jakie są kolejne zadania 2 Osiągnij populację na poziomie 100 3 Posiadaj 2 osady