które z umiejętności najlepiej mieć największe Inteligencja !!! Wszystko rób w inteligencję