Kim najlepiej grać gry na midzie (RANKED) Taliyah jest niedoceniana na midzie