Burzenie kościoła Tak, wojska obrońcy po zburzeniu kościoła będą walczyły bez wiary, czyli z zmniejszoną 50% efektywnością niż zwykle.