Jakie jest zadanie 4? Rozbuduj Zamek do 15 poziomu