Czy na Aramie dropią odłamki kluczy? nie tylko na głównej mapie