Potrzebna pomoc ! Wystarczy wewnątrz gry wcisnąć f1.