Czy od wybuchu bomby (C4) można zginąć? jeżeli jest sie blisko bomby to tak