Czy można jukować spelle wciskająć S? Czy da sie jukować wciskająć S? i kiedy tego używać? (s zatrzumuje postać w miejscu)