Czy zdobyte prowincje generują zyski? Czy zdobyte prowincje generują zyski?