zed mocy czy słaby (MID) Myślę nad zedę kupić czy niekupić dajcie jakiś powód.