E100 I IS-7 słabe punkty! Podacie mi słabe punkty tych dwóch mocarzy?