Czy da się pozbyć zagrod, albo połączyć Je w jedno? trzeba jedną schować do magazynu, a drugą 2x powiększyć, lub schować obydwie a kupić jedną większą