Gdzie jest ratusz, domy, większe domy? Nie mogę znaleźć ratusza, domów i większych domów.