Dlaczego nie można wydropić usp orion? Ponieważ jego można wydropić z skrzyni, więc był by to bez sens jeżeli dropił by po zakończonym meczu