Po ilu dniach znika ranga? Mój przyjacielu ;D Ranga znika po 2+ tygodniach