służby bezpieczeństwa Jakie są negatywne następstwa wyłączenia (przeniesienia do inwentarza) policji, straży i szpitala?