Lepszy Fizz pod Ad czy Ap? Mam pytanie. Lepszy jest Fizz pod Ad czy Ap???