Wybiegi czy do wszystkich wybiegów musi być doprowadzona droga?