Trzecia misja Rozegraj przynajmniej jedną bitwę 3 różnymi czołgami III tieru