T-54 czy M41 T54 - mocniejszy pancerz, dobra siła ognia jednakże większy czas przeładowania, i mniejsza szybkość całości pojazdu.