Glock-18 czy USP-S ? Glock-18 masz dalszy dystans i 20 amo