Wachlarz wyboru Ile jest wszystkich statków? Czy jest to liczba raczej stała, czy gra jest w fazie rozwoju pod tym względem?