Zadania 5 i 6 zna ktoś? Dołączam się do pytania, ponieważ treść zadanie nie definiuje jednoznacznie, co trzeba wykonać