League of Angels III dostaniesz instrukcje na dogry