Po złożeniu zamówienia na 5 euro na steam:
Firma powołuje się na regulamin
III Gamekit może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym:
a).w przypadku, gdy Użytkownik zakłada wiele Kont Użytkownika, w sposób nielegalny zdobywa Punkty, zastrasza innych Użytkowników.
Nic nie otrzymałem za wymianę punktów.