Czy warto kupować ziemię dla Gildii? Jak wyżej..ziemia jest potwornie droga, tak samo później budowanie budynków. Warto to robić? Do czego to służy?