Ile jest warta czekolada? Dosyć dużo ponieważ trudno ją zdobyć