Zadania??? Jac-domanski - poziom bazy jest na mapie świata taki globus siatkowy na pasku na dole - i jest równy poziomowi centrum dowodzenia.