Jak wyjść z brązu ? Mam pytanie jakimi bohaterami i na jakiej lini się łatwo carruje gry na poziomie brąz