Czemu dostaje mniej coinsów? Zaawsze 5/ idzie do ea taka prawda