kindred na bota Kindred tylko w jgl, ale dawno nie widziałem żeby ktokolwiek ją wybierał na jakąkolwiek linie czy tez jgl