Miss Fortune, Lux, LeBlanc, Corki czy Twitch ? Corki, najpierw maksuje się Q, potem E, poziom trudności jest średni, w early gamie musisz szybko wyfarmić na Moc Trójcy.