wie ktoś jak zostać morderatorem na MSP? Nataliachryczyk, ten email jest twój oszustko ;-;