Ile pól za zbadanie terraformera? Ile dostaje się pól na planecie do zabudodowy po zbadaniu terraformera?