Lepiej budować blue, ap czy ad Eza? I dlaczego tak go budować?