Gra moviestarplanet zalogujesz się raz masz pięć pkt. Ale tak to nie