Czy po śmierci mogę przejść w tryb „wolnej kamery”? Czy po śmierci mogę przejść w tryb „wolnej kamery”?