......su-85b ....... 1. dowódca- żarówka, reszta- kamuflaż. 2. Wszyscy BIA.