T-34 radziecki czołg V tieru Ile wynosi % kamuflażu tego czołgu w ruhu i podczas postoju?