Misja na zbieranie 300 prometium poleć i rozwal 5 saimonów bendziesz miał nawet nadmiar