Towarzysze broni Mam 2 pytania odnośnie tego perka. Działa on po osiągnięciu 100%. Czy aby ,,towarzysze broni" dawali jakiś bonus, czy perk musi być zrobiony już na wszystkich załogantach? Czy jeśli zrobiony jest załóżmy na 4 z 5 załogantów, czy wtedy coś daje? Jeśli już mamy zrobiony ten perk na całej załodze, jaki bonus (ile %) nam daje do wszystkiego?