Czy z izolatki da sie wyjść? Z izolatki/szpitala można wyjść wcześniej jedynie poprzez wykupienie. Możesz wykupić się sam jeżeli masz 1 punkt na koncie lub może wykupić cię ktoś inny, ale wtedy płacisz mu 10% kwoty którą masz w banku.