Rankedyyyyyyyyyyy minimalnie 8 rankedow i powinienes miec cos okolo tego