Exelsior Ile można zarobić tym czołgiem (mowa o średnim graczu)