Akceptacja zadania drugiego...? bo moderatorzy tej gry to raki