Bomby w War Thunderze. Jak przeliczyć IBS na KG w War Thunderze?