Co się stanie gdy darius przyciągnie maokai którego skarner ultuje ? Co się stanie gdy darius przyciągnie maokai którego skarner ultuje czy anuluje się ulti skarnera ?