darmowa mazda 3 !!!!!!!!!!!!! dzisiaj wchodząc do dilera patrze a tam mazda w prezentach i w ofercie ograniczonej czasowo za 0 sb z miejscem parkongowym i jęśli ktoś chce kupić miejsce to za 1 SB