Jak zmienic tytuł w transformice? Piszesz: /title Wyświetlają się tytuły, wybierasz który chcesz. Później piszesz ten tytuł i masz